Alergia ICD-10 (nieokreślona) — objawy, diagnoza i leczenie

alergia icd-10

O alergii można mówić dopiero wtedy, gdy testy i inne badania wykluczą choroby, które mogą wywoływać podobne objawy. Alergia ICD-10 to choroba charakteryzująca się nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną.

Czym się charakteryzuje alergia ICD-10?

Normalnie układ odpornościowy chroni przed obcymi organizmami, które stale wdzierają się do organizmu ze środowiska. Wytwarzane są przeciwciała, które wiążą szkodliwe czynniki (antygeny), które są neutralizowane i eliminowane. Dzięki tej ochronie organizm jest w stanie przez długi czas opierać się infekcjom.

Gdy układ odpornościowy działa nieprawidłowo, zaczyna wykrywać zagrożenie w związkach nieszkodliwych dla organizmu, myląc je z agresywnym środowiskiem. Zaczyna atakować, produkując przeciwciała i wywołując objawy reakcji alergicznej. Zatem związki, które są odbierane przez układ odpornościowy jako agresorzy, nazywane są alergenami, a sama reakcja — alergią.

Reakcja alergiczna ma kod ICD-10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób).

Należą do nich:

 • Wstrząs anafilaktyczny spowodowany patologiczną reakcją na pokarm;
 • Inne patologiczne reakcje na pokarm;
 • Wstrząs anafilaktyczny o nieokreślonej etiologii;
 • Obrzęk naczynioruchowy;
 • Alergia nieokreślona.

Reakcje alergiczne mogą być wywołane przez różne substancje — produkty spożywcze, leki, szczepienia, ukąszenia owadów, zwierząt, pyłki roślin i kurz. Zdarzają się też uczulenia na słońce (fotodermia), na zimno i u kobiet w ciąży.

Nieokreślona alergia to taka sama reakcja alergiczna, której przyczyny lekarz nie potrafi jeszcze ustalić. Najczęściej rozpoznanie to stawia się na początku badań przesiewowych, a następnie wyjaśnia się przyczynę i zmienia klasę choroby.

Alergia ICD-10 — Klasyfikacja

Przyczyny reakcji alergicznych nie zostały jeszcze ustalone.

Uważa się, że w grupie ryzyka są pacjenci, którzy są predysponowani genetycznie (jeśli jedno lub oboje rodziców ma alergię, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko również będzie miało objawy alergii), prowadzą nieprawidłowy tryb życia i dietę, mają złe nawyki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu).

Złe warunki środowiskowe, stres i siedzący tryb życia również mogą przyczynić się do wystąpienia reakcji alergicznych.

Wyróżnia się kilka rodzajów reakcji alergicznej:

 • Typ natychmiastowy — szybki i czasem natychmiastowy początek. Pierwsze objawy pojawiają się w ciągu 10-30 minut od wniknięcia alergenu do organizmu. Obraz kliniczny jest często ostry i wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej;
 • Typ opóźniony — powolny rozwój w ciągu 4-8 godzin.

Pod względem przebiegu klinicznego alergia może objawiać się jako:

 • Anafilaktyczna — płonąca szybko. Obraz kliniczny to duszność, skrócenie oddechu, wysypka na ciele przypominająca pokrzywkę i napady kaszlu. Może być spowodowana zmianami temperatury, produktami spożywczymi i pyłkami. Niebezpieczeństwo polega na tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.
 • Cytotoksyczna — rozwój następuje na tle przyjmowania leków. Wyróżnia się kilka wariantów — małopłytkowość immunologiczną, anemię hemolityczną i leukopenię immunologiczną. Ten rodzaj alergii może być śmiertelny w ciągu kilku minut, dlatego leczenie należy rozpocząć natychmiast.

Alergia ICD-10 — Objawy i oznaki

W obrazie klinicznym w alergii nieokreślonej występuje szereg charakterystycznych objawów, które umożliwiają postawienie diagnozy i rozpoczęcie natychmiastowego leczenia.

 • Na przykład w alergiach pokarmowych (najczęstszy rodzaj reakcji alergicznej) typowymi objawami są świąd, pokrzywka, atopowe zapalenie skóry i obrzęk Quinckego, ale istnieją też rzadkie postacie choroby, takie jak alergiczne kontaktowe zapalenie skóry i opryszczkowate zapalenie skóry (u dziecka między 2 a 7 rokiem życia, ze świądem, polimorficzną wysypką i objawami enteropatii z nadwrażliwości na gluten).
 • Jeśli występują oznaki uszkodzenia przewodu pokarmowego, pacjent ma nudności, wymioty, bóle brzucha o różnej lokalizacji.
 • Przy eozynofilowym zapaleniu żołądka występuje naciek eozynofilowy we wszystkich warstwach żołądka, obrzęk i pełność błony śluzowej.
 • W alergicznym zapaleniu jelit wyróżnia się postać ostrą (częstsze u dzieci z nietolerancją mleka krowiego wymioty, śluzowaty stolec z domieszką krwi, wzrost temperatury ciała, zespół drgawkowy, utrata przytomności) i przewlekłą.
 • Często podczas ataku alergii pokarmowej występują zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej (obrzęk warg, języka, błony śluzowej jamy ustnej, aftowe zapalenie jamy ustnej lub zapalenie dziąseł).
 • Do typowych oddechowych manifestacji reakcji alergicznych należą alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa. Rzadszym wariantem są nacieki w płucach.
 • Objawami neurologicznymi są hiperkineza i migrenowy ból głowy.

Alergia ICD-10 — Diagnoza i leczenie

Niezależnie od kodu ICD, reakcję alergiczną należy zdiagnozować jak najwcześniej, a pomoc medyczna podczas ataku alergii musi być udzielona natychmiast, bo czasem liczą się minuty.

W celu postawienia diagnozy niezbędne jest uzyskanie prawidłowego i dokładnego wywiadu dotyczącego alergii i pokarmów pacjenta. To nie tylko pomaga w postawieniu prawidłowej diagnozy, ale także ułatwia powiązanie patologicznej reakcji z konkretnymi alergenami.

 

Najbardziej wiarygodną metodą wykrywania i potwierdzania alergii pokarmowych stał się dzienniczek żywieniowy, w którym pacjent każdego dnia w miarę jedzenia zapisuje wszystkie pokarmy i obecność lub brak reakcji alergicznej.

W przypadku podejrzenia określonych pokarmów przeprowadza się test eliminacyjny, wyłączając je z diety na okres od jednego do dwóch tygodni.

Wraz z poprawą objawów na tle takiej diety, podczas obserwacji lekarskiej przeprowadza się doustny test prowokacyjny — w większości przypadków reakcja alergiczna wystąpi w ciągu 30 minut do 2 godzin po prowokacji, choć ujawnienie się alergii może trwać nawet do 24 godzin.