Uprawnienia UDT – czym są i jak można je otrzymać?

Chcesz pracować jako spawacz, a może prowadzić podest ruchomym? W takim przypadku konieczne jest wcześniejsze otrzymanie odpowiednich uprawnień. W jaki sposób są one nadawane?

Czym są uprawnienia UDT?

Do prowadzenia oraz obsługi wielu urządzeń i maszyn konieczne jest posiadanie uprawnień. Zadaniem tych uprawnień jest poświadczenie, że dana osoba posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z takim sprzętem w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.

Najczęściej uprawnienia przeznaczone do obsługi urządzeń i maszyn są określane jako uprawnienia UDT, ponieważ nadawane są one przez komisje UDT – Urzędu Dozoru Technicznego.

UDT jest głównym urzędem odpowiedzianym w Polsce za dozór techniczny sprzętów, dlatego też to jego pracownicy uczestniczą w procesach związanych z kontrolowaniem maszyn, a także zajmują się sprawdzaniem umiejętności ich operatorów.

Kiedy konieczne jest uzyskanie uprawnień UDT?

Uprawnienia nadawane przez UDT są konieczne do obsługi wielu różnych urządzeń i maszyn, które używane są między innymi na placach budowy, podczas montażu, konserwacji, w magazynach. Także są one niezbędne dla osób prowadzących spawanie.

Przykładowo uprawnienia UDT są niezbędne do obsługiwania takich sprzętów jak:

  • podesty ruchome
  • suwnice
  • żurawie
  • spawarki
  • podesty wiszące
  • podesty załadowcze
  • dźwignice
  • wciągniki
  • wciągarki
  • wózki widłowe

Nie jest to lista pełna, ponieważ uprawnienia UDT konieczne są również w przypadku prowadzenia obsługi innych typów sprzętów.

Uprawnienia UDT – w jaki sposób można je uzyskać?

Otrzymanie uprawnień UDT odbywa się za pośrednictwem ośrodków szkoleniowych, które organizują kursy przeznaczone dla operatorów wskazanych powyżej sprzętów.

Gdy chodzi o takie właśnie szkolenia UDT Śląsk – https://www.oss-welder.pl/szkolenia-udt/ jest jednym z wielu regionów, na terenie którego działają ośrodki szkoleniowe oferujące kompleksową gamę zajęć.

Kursy UDT, na przykład przeznaczone dla operatorów suwnic czy też dla spawaczy, obejmują dwa etapy, czyli szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne. Po zakończeniu takich kursów, skorych czas trwania zależny jest od obsługiwanego sprzętu, uczestnicy mogą podejść do egzaminu przed komisją UDT. Zaliczenie egzaminu nadaje uprawnienia.

Jakie są ceny kursów UDT?

Koszty związane z kursami UDT zależne są od wybranego ośrodka szkoleniowego oraz od samego szkolenia.

Zazwyczaj wydatki w tym zakresie wynoszą od około 500 złotych do nawet ponad 2000 złotych, dlatego najlepiej sprawdzić dokładne informacje o kosztach w ośrodkach szkoleniowych. Dodatkowo konieczne jest opłacenie egzaminu UDT.