Jak uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Chcesz ubiegać się o otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela? Zobacz, jak przebiega cała procedura i co zrobić, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie chce wypłacić pieniędzy.

1. Sprawdź swoją polisę ubezpieczeniową

Na początku zapoznaj się bliżej ze swoją polisą – jej warunkami, zakresem i ograniczeniami.

Warto pamiętać o tym, że niektóre rodzaje incydentów lub szkód nie są objęte ubezpieczeniem.

2. Udokumentuj powstałą szkodę

Zgromadź jak najwięcej informacji o szkodzie, na przykład zdjęcia, filmy lub inne dowody na poparcie roszczenia.

W niektórych przypadkach konieczne jest wezwanie policji, która przygotuje stosowną notatkę.

3. Skontaktuj się z ubezpieczycielem

Najlepiej bez zbędnej zwłoki skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, aby poinformować go o incydencie.

Zgłoszenie można wykonać telefonicznie, online lub osobiście, zależnie od możliwości udostępnionych przez ubezpieczyciela.

4. Wypełnij dokumentację

Przygotuj niezbędne formularze związane ze zgłoszeniem incydentu, podając w nich wszystkie wymagane dane.

Niekiedy należy również przesłać dowody wymagane przez ubezpieczyciela, takie jak zdjęcia, kosztorysy naprawy, rachunki.

Warto pamiętać o tym, by zachować kopie dokumentów oraz dołączonych do nich załączników dla siebie.

5. Zaczekaj na rozpatrzenie sprawy

Zaczekaj, aż firma ubezpieczeniowa przeanalizuje zgłoszoną szkodę. W razie potrzeby konieczne może być przekazanie do niej dodatkowych informacji albo dokumentów. Pracownik firmy ubezpieczeniowej może również chcieć zobaczyć szkodę, na przykład pojazd czy wnętrze mieszkania, które zostało uszkodzone.

Sprawa otrzyma konkretny numer, którym należy posługiwać się w kontaktach z firmą ubezpieczeniową. Dzięki temu będzie można uzyskać szybką odpowiedź na wszelkie zgłaszane zapytania.

6. W razie potrzeby interweniuj

Gdy na drodze do uzyskania odszkodowania pojawiają się nieporozumienia, warto jak najszybciej je rozwiązywać przez komunikację.

Czasami zdarza się, że sprawa przeciąga się, dlatego warto wtedy skontaktować się z ubezpieczycielem, aby dowiedzieć się, jak przebiega jej analiza.

7. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

Również w razie pojawienia się problemów warto rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Oferują ją firmy odzyskujące odszkodowania, które posiadają duże doświadczenie w zakresie kontaktów z ubezpieczycielami i pomagają swoim klientom w odzyskaniu należnych im odszkodowań.

Z pomocy firmy zajmującej się odzyskaniem odszkodowania można skorzystać między innymi wtedy, gdy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania, proponuje wpłatę odszkodowania w niskiej kwocie, nie dotrzymuje warunków umowy, na przykład proponuje naprawę samochodu gorszej jakości częściami.