Od lipca wyższa kwota wolna od podatku od spadków i darowizn

W dniu 1 lipca 2023 r. nadejdą ważne zmiany dla obdarowanych i spadkobierców w Polsce. Po raz pierwszy od dwóch dekad, kwota wolna od podatku od spadków i darowizn ulegnie znaczącemu wzrostowi, co pozwoli beneficjentom cieszyć się z wyższej sumy zwolnienia. Zmiana ta jest znacząca, a wręcz bezprecedensowa – kwota wolna od podatku zwiększy się ponad trzykrotnie dla każdej grupy podatkowej, co stanowi duże ułatwienie dla obdarowanych i spadkobierców na terenie całego kraju.

Ile zwolnienia?

Od 1 lipca 2023 roku, obdarowani i spadkobiercy w Polsce staną przed nowym, korzystniejszym obrazem prawnym. Po dwudziestu latach bez zmian, suma zwolnienia od podatku od spadków i darowizn zdecydowanie wzrośnie, co jest efektem nowej ustawy mającej na celu likwidację zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Podwyższone kwoty wolne od podatku zostaną wprowadzone dla wszystkich grup podatkowych, a ich wielkość będzie teraz zależała od grupy, do której nabywca jest zaliczany. Nowe progi wolne od podatku są następujące:

  • Dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej kwota wzrośnie do 36 120 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej, kwota będzie wynosić 27 090 zł.
  • Dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej, kwota wolna od podatku wyniesie 18 060 zł.

To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że do końca czerwca 2023 roku, kwoty wolne od podatku kształtowały się na poziomie 10 434 zł dla I grupy podatkowej, 7 878 zł dla II grupy podatkowej oraz 5 308 zł dla III grupy podatkowej.

Taka ponad trzykrotna podwyżka kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn dla wszystkich grup podatkowych to duży krok ku uproszczeniu i usprawnieniu procesów prawnych związanych z przekazaniem majątku.

Dla kogo zwolnienie?

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, podatnicy są podzieleni na trzy grupy, w zależności od stopnia pokrewieństwa lub związku z darczyńcą lub spadkodawcą.

W skład I grupy podatkowej wchodzą najbliższe relacje rodzinne, które obejmują: małżonka, zstępnych (takich jak dzieci, wnuki, prawnuki, praprawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę oraz teściów.

II grupa podatkowa obejmuje nieco bardziej odległe relacje rodzinne i te powiązane małżeństwem. Zalicza się tu zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, a także małżonków innych zstępnych.

Każdy inny nabywca, który nie jest zaliczony do I ani II grupy podatkowej, jest automatycznie zaliczany do III grupy podatkowej. W praktyce oznacza to, że ta grupa obejmuje wszystkich pozostałych nabywców, którzy nie są bezpośrednio lub pośrednio powiązani z darczyńcą lub spadkodawcą poprzez pokrewieństwo lub związki małżeńskie.

Dlaczego warto korzystać z pomocy doradcy podatkowego przy rozliczaniu podatków od spadków i darowizn?

Prawo podatkowe jest notorycznie złożone i skomplikowane, co sprawia, że trudno jest zrozumieć wszystkie jego aspekty bez odpowiedniego szkolenia i doświadczenia. Korzystanie z doradcy prawnego przy rozliczaniu podatków od spadków i darowizn daje pewność, że proces przebiega prawidłowo i efektywnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a jednocześnie zapewnia optymalne rozwiązanie podatkowe.

  • Oszczędność czasu – wypełnienie odpowiednich formularzy podatkowych i zrozumienie wszystkich zasad i przepisów może zająć dużo czasu. Doradca podatkowy może przyspieszyć ten proces, dzięki czemu będziesz miał więcej czasu na inne ważne sprawy.
  • Minimalizacja ryzyka błędów – błędy w zeznaniach podatkowych mogą prowadzić do kłopotliwych kontroli podatkowych, a nawet do kar. Profesjonalny doradca podatkowy pomoże zminimalizować ryzyko popełnienia błędów.
  • Optymalizacja zobowiązań podatkowych – doradca podatkowy nie tylko pomoże Ci zrozumieć swoje zobowiązania podatkowe, ale również pomoże zoptymalizować je w taki sposób, abyś płacił tylko tyle, ile jesteś zobowiązany. To może obejmować skorzystanie z dostępnych zwolnień, ulg, czy odpowiednie rozplanowanie darowizn czy podziału spadku.

Na koniec, jeżeli Twoje zobowiązania podatkowe stają się przedmiotem sporu, doradca prawny może Cię reprezentować i pomóc negocjować rozwiązanie z administracją podatkową.